Anstehende Termine

Oktober 2019

 1. Freitag, 18. Oktober 2019, 20:00 - 22:00

  manajah

November 2019

 1. Donnerstag, 7. November 2019, 19:00 - 20:15

  manajah

 2. Donnerstag, 7. November 2019, 20:15 - 21:15

  manajah

 3. Dienstag, 12. November 2019, 18:30 - 22:00

  manajah

 4. Mittwoch, 13. November 2019, 19:00 - 22:00

  manajah

 5. Freitag, 15. November 2019, 20:00 - 22:00

  manajah

Dezember 2019

 1. Donnerstag, 5. Dezember 2019, 19:00 - 20:15

  manajah

 2. Donnerstag, 5. Dezember 2019, 20:15 - 21:15

  manajah

 3. Dienstag, 10. Dezember 2019, 18:30 - 22:00

  manajah

 4. Freitag, 13. Dezember 2019, 19:00 - 22:00

  manajah

 5. Freitag, 20. Dezember 2019, 20:00 - 22:00

  manajah